Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

โครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภาค (กทม.1-2) ประจำปี 2562
วันอาทิตย์ที่ 2 มิถุนายน 2562

ณ ห้องประชุมใหญ่ชั้น อาคารสวัสดิการฌาปนกิจสงเคราะห์สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์ไทย (สฌ.สอ.) อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี


นำโดย ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายกสมาคม สส.ชสอ. บรรยายหัวข้อทิศทางการบริหาร สส.ชสอ. สำหรับปีงบประมาณ 2562 หลักการตรวจสอบและกำกับศูนย์ฯ รายละเอียดการรับสมัครสมา สื่อสารกับสมาชิกให้ชัดเจน ป้องกันการเสียสิทธิ์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์

พร้อมด้วย นายสมพล ตันติสันติสม นายกสมาคม สสอค. และคณะกรรมการของ สส.ชสอ. ร่วมเสวนาในหัวข้อ "การฌาปนกิจสงเคราะห์เพื่อสวัสดิการสมาชิกสหกรณ์" และ "การบริหารจัดการทิศทางอนาคตสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์"

และ นายปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ประธานสันนิบาตสหกรณ์แห่งประเทศไทย เป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง "กฎหมายใหม่กับการบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์ ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์" โดยครั้งนี้มีประธานสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ศูนย์ประสานงาน เข้าร่วมทั้งสิ้น 258 คน

View the embedded image gallery online at:
http://www.fscct.or.th/169-seminar62-bkk12#sigFreeIde4e208685b

สำหรับสมาชิกสมาคม

membook

 

สามารถดาวน์โหลด App เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนตัว

ทางมือถือตาม Link นี้

สำหรับมือถือระบบ IOS

download

 

สำหรับมือถือระบบ ANDROID

download an

 

  

สำหรับสมาชิกรับตรง

ให้ติดต่อ

เบอร์ 02-496-1251 ต่อ 102

 

Facebook Page สส.ชสอ.

เบอร์ติดต่อ สส.ชสอ.

สำนักงาน

02-496-1251-2

Fax. 02-496-1253
ฝ่ายธุรการ  

092-208-1162 02-496-1048

ฝ่ายทะเบียน

092-208-1316 

081-826-1140

ฝ่ายการเงิน

092-208-1317

081-826-1104

ฝ่ายบัญชี   081-907-2641
E-mail fsct.ifsct@gmail.com
Line ID

ifsct

Line Official ID

@cremation_ifsct

S  30474242

cremation ifsct
Nz8Idx7uXA

banner program edocument
 team

1533524522379