Font Size

SCREEN

Profile

Layout

Menu Style

Cpanel

ภาพบรรยากาศโครงการสัมมนาศูนย์ประสานงาน 4 ภาค ประจำปี 2562
เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2562
ณ โรงแรมวีวิช ขอนแก่น อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 

 

โดยการนำของ ดร.ก๊ก ดอนสำราญ นายก สส.ชสอ. บรรยายหัวข้อทิศทางการบริหาร สส.ชสอ. สำหรับปีงบประมาณ 2562 หลักการตรวจสอบและกำกับศูนย์ฯ รายละเอียดการรับสมัครสมาชิกรอบพิเศษ อายุไม่เกิน 65 ปี แนะนำการสื่อสารกับสมาชิกให้ชัดเจน ป้องกันการเสียสิทธิ์ และสร้างความเข้มแข็งให้กับศูนย์ประสานงาน


พร้อมด้วย นายสมพล ตันติสันติสม นายก สสอค. บรรยายหัวข้อการบริหารและทิศทางการดำเนินการของ สสอค.
และวิทยากรบรรยายพิเศษ "ชำแหละกฏกระทรวง 13 ข้อ กฏหมายใหม่ที่ประกาศบังคับใช้กับสหกรณ์" โดย นายธีรุตย์ ชูช่วย หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและนิติกร สันนิบาตแห่งประเทศไทย โดยครั้งนี้มีประธานสหกรณ์ กรรมการ เจ้าหน้าที่ของสหกรณ์ศูนย์ประสานงาน เข้าร่วมทั้งสิ้น 328 คน

 

View the embedded image gallery online at:
http://www.fscct.or.th/166-seminar62-kkc#sigFreeIda97de4c003

สำหรับสมาชิกสมาคม

membook

 

สามารถดาวน์โหลด App เพื่อเข้าดูข้อมูลส่วนตัว

ทางมือถือตาม Link นี้

สำหรับมือถือระบบ IOS

download

 

สำหรับมือถือระบบ ANDROID

download an

 

  

สำหรับสมาชิกรับตรง

ให้ติดต่อ

เบอร์ 02-496-1251 ต่อ 102

 

Facebook Page สส.ชสอ.

เบอร์ติดต่อ สส.ชสอ.

สำนักงาน

02-496-1251-2

Fax. 02-496-1253
ฝ่ายธุรการ  

092-208-1162 02-496-1048

ฝ่ายทะเบียน

092-208-1316 

081-826-1140

ฝ่ายการเงิน

092-208-1317

081-826-1104

ฝ่ายบัญชี   081-907-2641
E-mail fsct.ifsct@gmail.com
Line ID

ifsct

Line Official ID

@cremation_ifsct

S  30474242

cremation ifsct
Nz8Idx7uXA

banner program edocument
 team

1533524522379